A) TARAFLAR

İşbu Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik Ovk Digital Agency ile OVKDİGİTAL şirketine ait ovksmm.com internet sitesine kaydolarak hizmet alan “müşteri” arasında akdedilmiştir.


Ovk Digital Agency şirketi bundan böyle “OVKDİGİTAL”; ovksmm.com internet sitesi “Site”; hizmet alan gerçek ve tüzel kişiler “müşteri” olarak isimlendirilecektir. OVKDİGİTAL ve müşteri birlikte anıldığında “taraflar” olarak isimlendirilecektir.


OVKDİGİTAL’ye ait kurumsal bilgiler aşağıdaki gibidir:Unvanı : Ovk Digital Agency


Adresi : Yeşilova Kocaeli/izmit


İrtibat : 0850 840 1541


B) TANIMLAR

Okumakta olduğunuz sözleşmede yer alan terimler ve bu terimlere ait açıklamalar aşağıdaki gibidir.


OVKDİGİTAL : Ovk Digital Agencytüzel kişiliğini,


Site : ovksmm.com internet sitesini,


Müşteri : Siteye kaydolarak sunduğumuz hizmetleri satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi,


Aydınlatma Metni : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda hazırlanarak sitede yayınlanan, kişisel verilerin korunması ve imhası sürecine ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenleyen metni,


Gizlilik ve Çerez Politikası : Aydınlatma metninde yer alan gizlilik ilkelerine ilişkin detaylı bilgilendirmenin yer aldığı politikayı,


Üyelik : Siteye ücretsiz kaydolma işlemini,


Hesap : Siteye kaydolduktan sonra müşteri için sipariş verilmesine, siparişlerin yönetilmesine imkân tanınan üyeye özel alanı


İfade etmektedir.


C) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İşbu sözleşmenin konusu; OVKDİGİTAL’nin sunduğu hizmetlerin müşteri tarafından satın alınmasıdır.


İşbu sözleşmenin amacı; müşteri tarafından satın alınan hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.


İşbu sözleşme kapsamında OVKDİGİTAL; müşterinin sosyal medya ile müzik dinleme platformlarındaki hesaplarının ve web geliştiricilere (webmaster) ait internet sitelerinin gelişmesini sağlayacaktır. Müşteri ise OVKDİGİTAL tarafından aldığı hizmet karşılığında hizmet bedelini ödeyecektir.


OVKDİGİTAL’nin işbu sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerinin tamamı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Ve devamı maddeleri kapsamında eser sözleşmesi kapsamındadır.


Müşterinin siteye üye olabilmesi ve hizmet satın alabilmesi için öncelikle işbu Kullanım ve Üyelik Sözleşmesini, Gizlilik ve Çerez Politikasını ve Aydınlatma Metnini okuyarak onaylaması gerekmektedir. Aksi halde üyelik ve satın alma işleminin gerçekleşmeyeceği müşteri tarafından kabul edilmiştir.


D) SÖZLEŞME TARAFLARININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Siteye https://ovksmm.com/signup URL adresinde yer alan kayıt sayfasından, talep edilen bilgilerin eksiksiz ve tam girilmesi suretiyle ücretsiz üyelik işlemi gerçekleştirilmektedir.


OVKDİGİTAL tarafından sunulan hizmetlere https://ovksmm.com internet sitesi üzerinden “Hızlı Sipariş Formu” başlığı altından erişilmektedir.


Bu kapsamda OVKDİGİTAL, müşterinin;


Sosyal medya mecralarındaki hesaplarının etkileşimini ve gelişimini artırmayı taahhüt etmektedir. OVKDİGİTAL ayrıca; web sitesi organik trafik hizmetiyle web geliştiricilerine ait internet sitelerinin gelişmesine katkı sunmayı taahhüt etmektedir. Müşteri ise, aldığı hizmet karşılığı ücreti tam ve eksiksiz olarak ödemeyi taahhüt etmektedir. OVKDİGİTAL, bu maddede yazılı hizmetlerle bağlı olmayıp sistem alt yapısına yeni hizmetler ekleyebileceği gibi yukarıda yazılı hizmetlerini askıya alma ve sonlandırma hakkına sahiptir.


Müşteriye ait sosyal medya hesaplarına ilişkin verilen hizmetler bakımından bu sosyal medya sitelerinde politika veya sistem güncellemelerinin olma ihtimalinin varlığı müşterinin bilgisi dahilindedir. Bu sebeple verilen hizmetlerin beklenilen düzeye ulaşmaması sebebiyle OVKDİGİTAL’nin hiçbir hukuki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla hizmet sonrası etkileşimin artmaması veya hizmetin hedeflenen seviyeye ulaşmaması durumlarının ortaya çıkabileceğini, bu sebeple OVKDİGİTAL’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını müşteri gayri kabili rücu kaydıyla kabul etmiştir.


Bu durumun vuku bulması halinde; OVKDİGİTAL’nin hizmet aldığı servis sağlayıcı tarafından telafi hizmeti verildiği takdirde OVKDİGİTAL, bu telafi hizmetini müşteriye sunmayı taahhüt etmektedir.


İşbu sözleşmede yazılı hizmetlerin detayları ve satın alma koşulları ovksmm.com internet sitesinde yer almakta olup müşterinin satın alma işlemi öncesi siteyi ziyaret ederek hizmet detaylarını okuduğu ve anladığı kabul edilmiştir.


Site üyeliği ücretsizdir. OVKDİGİTAL’nin yukarıda sayılan hizmetlerinin tamamı ise ücretli olup ücretlendirme detayları sitede yer almaktadır. Müşterinin, ücretsiz üyelik işlemi sonrası OVKDİGİTAL tarafından sunulan ücretli hizmetlerden faydalanabilmesi için https://ovksmm.com/addfunds URL adresinde yer alan “Bakiye Yükle” sayfasından hizmet bedeli karşılığı bakiyeyi sitedeki hesabına yüklemesi gerekmektedir.


Hizmet satın alma işlemi, sitedeki hesaba bakiye yükleme işleminden sonra bakiye paranın hizmetle ilişkilendirilerek satın alınması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Satın alma işlemi; üçüncü taraf BDDK lisanslı ödeme araçları vasıtasıyla kredi ya da banka kartıyla veya IBAN hesabına havale/EFT işlemiyle gerçekleştirilmektedir.


Sitedeki hesaba para yüklenmiş olması, müşterinin hizmet satın aldığını ifade etmektedir. Bu sebeple müşteri, sitedeki hesabına yüklediği paranın banka hesabına ya da kredi kartına iadesini isteyemez. Satın alınan hizmet sonrası sitedeki hesabında bakiye para kalması durumunda müşteri dilerse sitedeki hizmet bedelini karşılaması şartıyla başka bir hizmet satın alma hakkına sahiptir.


Sipariş konusu sosyal medya ya da internet sitesine ait, hizmetin sunumu için gerekli bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun girilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin gerçeğe aykırı veya yanlış girilmesinin tüm kanuni ve hukuki sorumluluğu müşteriye aittir.


Hatalı, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifade ve bilgiler içeren, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı bilgilerin siteye kaydedilmesi halinde OVKDİGİTAL, müşterinin hesabını tek taraflı olarak feshetme ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir. Müşterinin OVKDİGİTAL ve çalışanlarına karşı TCK kapsamında suç teşkil eden eylemlerde bulunması durumunda da bu madde hükümleri uygulanır.


Müşteri, kendisine ait olmayan ya da yönetimi altında bulunmayan sosyal medya hesabına ya da internet sitesine ilişkin sipariş veremez. Bu yönlü kötü niyetli kullanımın tespiti halinde OVKDİGİTAL, müşterinin sitedeki hesabını tek taraflı olarak sonlandırma ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir. Müşterinin kendi adına kayıtlı olmayan, üyelik bilgileriyle uyuşmayan kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla ödeme yapması halinde de bu madde hükümleri uygulanır.


Sitede yer alan logo ve ikon dahil olmak üzere bütün grafik tasarımların, kullanıma sunulan hizmetlerin, alan adının, Kuru Medya isminin ve markasının, sitede yer alan bütün içeriklerin, teknik altyapı ile satış altyapısının fikri mülkiyet hakkı OVKDİGİTAL’ye aittir. Kötüye kullanım, site içeriğinin kopyalanması, değiştirilmesi, değiştirilerek kullanılması, satılması ya da ücretsiz dağıtılması, bir başka internet sitesinde ya da mobil uygulamada kullanılması hallerinde müşterinin hesabı OVKDİGİTAL tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve adli makamlara başvuru yapılır.


Müşteri sitedeki üyelik giriş bilgilerini ve şifresini bir başkasıyla paylaşamaz, müşteri hesabı bu surette bir başkası tarafından kullanılamaz, yönetilemez ve üyelik hesabından bir başkası tarafından sipariş verilemez. Ayrıca, OVKDİGİTAL’yi yanıltmak suretiyle üyelik sırasında bir başkasına ait kişisel veriler kullanılamaz. Bu yönlü kötü niyetli kullanım halinde OVKDİGİTAL müşterinin hesabını tek taraflı olarak feshetme ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir.


Müşteri ayrıca, sitenin güvenliğini tehdit eden, sitenin çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanamaz, bu kapsamda hiçbir faaliyet sürdüremez. Bu yönlü kötüye kullanım halinde OVKDİGİTAL, müşterinin hesabını tek taraflı sonlandırma ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir.


Müşteri, OVKDİGİTAL’nin 5651 sayılı Kanun ile 6698 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm adli/ idari makamlarına karşı sorumluluğu olduğunu bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda müşteriye ait kişisel veriler ile satın alınan hizmete ilişkin tüm detaylar kanunla belirlenen sürelerle OVKDİGİTAL tarafından muhafaza edilir.


Müşteri, Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerine ilişkin kanunen kendisine tanınan hakları için OVKDİGİTAL’ye başvurma hakkına sahiptir. Kişisel verilere ilişkin hakların tamamı Aydınlatma Metninde incelemeye açıktır. Kişisel verilere ilişkin başvurular Aydınlatma Metninde yer alan Veri Sorumlusu Temsilcisine yapılır. Üyelik ve hizmetlere ilişkin diğer tüm başvurular ise sitede yer alan https://ovksmm.com/destek URL adresinden OVKDİGİTAL’ye iletilir.


OVKDİGİTAL, site üzerinden diğer internet sitelerine bağlantı sağlayabilir. 5651 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir.” hükmü kapsamında OVKDİGİTAL bağlantı sağladığı başka internet sitesine ait içerikten sorumlu değildir.


E) TEBLİGAT

Taraflar arasında akdedilen işbu sözleşme kapsamında ihtiyaç halinde ya da yasa gereği tebligat yapılması zarureti doğduğunda OVKDİGİTAL’nin adresi işbu sözleşmede yazan adres, müşterinin adresi ise sitede kayıtlı olan adres kabul edilecektir.


OVKDİGİTAL’nin adresi değiştiğinde bu adres değişikliği işbu sözleşme metnine işlenmek suretiyle müşteriye bildirilecektir. Müşteri tarafından adres değişikliği OVKDİGİTAL’ye yazılı olarak bildirilmediği takdirde ise bu sözleşme kapsamında siteye kayıt sırasında müşteri tarafından verilen adrese yapılan tebligatlar müşteriye yapılmış sayılacaktır.


F) SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu sözleşme; sitede yer alan Aydınlatma Metni ile Gizlilik ve Çerez Politikası Metniyle birlikte bir bütündür. Kullanım ve üyelik sözleşmesinin hükümleri mevzuat kapsamında ya da ihtiyaç halinde tek taraflı olarak OVKDİGİTAL tarafından güncellenebilir, kaldırılabilir ya da değiştirilebilir. OVKDİGİTAL bu sözleşmenin güncel halini http://ovksmm.com/terms URL adresinde yayınlayarak, mevcut ve potansiyel müşterilerini bilgilendirmiş sayılacaktır.


Ayrıca OVKDİGİTAL, sunduğu hizmetleri sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.


Bu kapsamda, müşterinin siteyi her ziyaretinde işbu sözleşme hükümlerini incelediği, okuduğu ve anladığı taraflarca kabul edilmiştir.


G) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu sözleşme, müşterinin siteden aldığı hizmetin OVKDİGİTAL tarafından yerine getirilmesi ve müşterinin sitedeki hesabında bakiye para kalmaması durumunda kendiliğinden sona erer. Taraflar işbu sözleşmeyi sitedeki hesaba para yüklenmeden ve sipariş verilmeden önce yazılı şekilde karşı tarafa bildirmek koşuluyla herhangi bir sebep bildirmeksizin tek taraflı olarak her zaman sonlandırabilir. Bu durumda taraflar birbirlerinden herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyecektir.


İşbu sözleşmedeki herhangi bir maddenin müşteri tarafından ihlal ya da ihmal edilmesi durumunda OVKDİGİTAL bu sözleşmeyi tek taraflı olarak bildirimsiz şekilde sonlandırma hakkına sahiptir.


İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda fesihten önce OVKDİGİTAL hizmetin ifası için gerekli hazırlıkları tamamlamışsa ya da hizmetin sunumuna başlamışsa müşterinin ödediği ücrete hak kazanmış sayılır ve ücret iadesi yapılmaz.


OVKDİGİTAL tarafından sunulan hizmetlerin tamamının kullanılmakla tükenen hizmetler olduğu, bu sebeple hizmet iadesinin teknik olarak mümkün olmadığı müşterinin bilgisi dahilindedir. Bu kapsamda müşteri tarafından sitedeki hesaba para yüklendikten sonra iptal/iade talebi kabul edilmez.


Müşterinin siparişi OVKDİGİTAL’den kaynaklanan bir sebeple kısmen tamamlanırsa tamamlanmayan kısma ilişkin tutar müşterinin sitedeki hesabına iadeten yüklenir. Müşteri, sitedeki hesabına iade edilen bakiye parasıyla aynı ya da yeni bir hizmeti sipariş etme hakkına sahiptir.


Müşterinin siparişinin OVKDİGİTAL’den kaynaklanan bir sebeple hiç tamamlanmaması durumunda hizmet siparişi için ödeme yaptığı tutar müşterinin talebine göre sitedeki hesabına ya da ödeme yöntemine göre kredi kartına ya da banka hesabına iade edilir.


Müşteri, hizmet siparişi vermeden önce hizmet şartlarına ilişkin “Maddeler” ve “Kurallar” metinlerini okuduğunu, anladığını kabul etmiştir. “Kurallar”a ve “Maddeler”e aykırı hizmet siparişinin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu müşteriye aittir.


H) İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ VE YASAL YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ya da yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacak olup tarafların müzakere ile çözemediği bir ihtilafın varlığı halinde Rize Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


Taraflar arasında çıkan ihtilafın çözümünde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca tarafların defter, kayıt ve evrakları ile sitede kayıtlı bilgiler delil addedilecektir.


I) YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme toplam 9 maddeden ibaret olup sitedeki hesaba para yatırılması anında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. Müşteri tarafından sitedeki hesaba para yatırılması ile hizmetin satın alınması durumunda işbu sözleşmenin tüm kapsamıyla tarafların ortak iradesini yansıttığı kabul edilir.


Okuduğunuz Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi metni toplam 9 başlıktan oluşmakta olup Avukat Levent Samğar tarafından Ovk Digital Agency tüzel kişisi için hazırlanmıştır. Bu Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi metni 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu koruması kapsamında bir eserdir ve tüm yasal hakları Ovk Digital Agency’ye aittir.


5846 sayılı kanunun 71. Maddesi kapsamında bu eserin değiştirilmesi, kullanılması, umuma iletilmesi, yayınlanması suçtur ve cezası 1 yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.


Sipariş Vermeden Önce Okumanız Gereken Önemli Bilgilendirmeler

Madde 1

Bir adet sipariş oluşturduktan sonra işlem sonuçlanana kadar aynı bağlantı linkine tekrar sipariş oluşturulmamalıdır. Oluşturulduğu taktirde ikinci işlem gerçekleşmeyebilir ve iade sağlanılamamaktadır.


Madde 2

Profiliniz açık konumundayken sipariş verdikten sonra hesabı gizliye alırsanız sistem sipariş durumunu tamamlandı yapar ve işlem ücretini iade etmez!


Madde 3

Eğer siparişinizin bir kısmı tamamlanır yada iptal edilirse (Madde 2 hariç) paranız iade edilir. Lütfen tekrar sipariş girmeyi yada farklı servisimizden sipariş geçmeyi deneyin.


Madde 4

Aynı kullanıcı adına devam eden bir takipçi veya farklı bir sipariş var ise o işlem sonuçlanmadan kurumedya üzerinden ya da farklı bir panel üzerinden aynı hesaba ( linke) yeni bir sipariş girmemelisiniz, bu şekilde girilen siparişler sistemler tarafından algılanamaz ve karışıklılık meydana getirmektedir ve hata verir bundan dolayı ücret iadesi & iptali ya da telafisi yapılmamaktadır.


Madde 5

Sistemde yer alan takipçi işlemlerinin hiç bir şekilde garantisi yoktur ve düşmeme garantisi verilmemektedir. O an ki servis sağlayıcılarının hızına ve içeriğine göre Anlık olarak ve doğal artış şeklinde yüklenen takipçiler kısa süre içerisinde takibi bırakabilir, aynı zamanda yüklenen hesaplar içerisinde (varsa) bot ve pasif hesaplar instagram tarafından kısa sürede silinebilir.


Madde 6

Vermiş olduğunuz siparişler genelde servis sağlayıcılarına iletilip oradan işleme alınmaktadır, ortalama 72 saat içerisinde işlem sonuçlanmalıdır lakin servis açıklamalarında belirtildiği üzere bazı hizmetler yavaş yükleme hızına sahiptir, buna bağlı olarak bu süreç uzamakta yada kısalmaktadır. Bu durumu göze alarak siparişinizin tamamlanma sürecinin uzayıp kısalacağını bilmeniz gerekmektedir.


Madde 7

+18, adult, iddaa kupon satış hesabı yada yasa dışı kumar vb hesaplara üye çekimi yasaktır.


Madde 8

Sisteme giren bakiye kesinlikle iade edilmemektedir lakin bizimle bir hizmet konusunda anlaştığımızda o hizmet problem yaşayıp kaldırılırsa iade yapılmaktadır.


Madde 9

Siparişinizi verdikten sonra hesap, gönderi vs. ID'lerini değiştirmeyin, gizlemeyin ve sipariş tamamlanmadan başka yerden çekim yapmayınız.İşlem hatalı sonuçlanır yada gönderim yapmadan tamamlandı sonucu verirse ücret iadesi iptali ya da telafisi yapılmamaktadır.


Madde 10

Sistemimize kayıt olup sipariş vermiş olan herkes bu kuralları kabul etmiş olur ve herhangi bir aksaklıkta şikayetci olamaz ve hak talep edemezler.


Madde 11

Servis açıklamalarında yazan veriler güncel olmamakla birlikte bu sözleşmede geçerli olmaktadır çünkü hiç bir servisin anlık olarak ne veriler yansıttığını bilemediğimiz için servis açıklamaları sadece ön bilgidir garanti ve başlangıç süreleri geçerli değildir.


Madde 12

ovksmm.com bildirimde bulunmaksızın yukarıdaki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.


Yapacağınız alışverişlerde aşağıdaki maddeleri kabul etmiş olursunuz.

• Sipariş geçilmeden önce mutlaka kullanıcının profil herkese açık hale getirilmelidir.


• Sosyal medya sistemleri sürekli güncellenmektedir takipçi vb işlemlerde hesabınız kapatılabilir lütfen "Yeni Açılmış","Telif İçerikli","Sms ve Mail Onaysız" Hesaplara Takipçi Almayınız.Aynı zamanda sıradan bir hesabın kapanma riski de bulunmaktadır. Lütfen bunları göz önünde bulundurunuz sorumluluk kabul edememekteyiz.


• Bir sipariş bitmeden aynı adrese başka sipariş girmemelisiniz.


• Kapanan hesap,silinen takipçi, ve her türlü sipariş eksikliği konusunda ovksmm.com garanti vermemektedir.


• ovksmm.com bütün işlemlerde aktiflik & düşmeme garantilemez sadece alınan miktarın yüklemesinde sorumludur. Eğer eksik yükleme olursa sistem otomatik şekilde eksik kısmın ücretini iade etmektedir.


• ovksmm.com üzerinden alım&satım yapanlar siparişlerinde kendisi sorumludur.


• Twitter yabancı bot işlemlerinde lütfen sipariş tamamlandıktan sonra en az 6 saat bekleyip öyle başka bir sipariş geçiniz.


• Bot takipçi işlemlerinin hiç bir şekilde garantisi yoktur bakım yapılacak süre belli olmamakla birlikte gelen takipçiler ertesi gün bile silinebilir.


• Verdiğiniz sipariş maksimum 48 saat içerisinde başlar.


• Gizli hesaplara verilen siparişlerin durumu "Tamamlandı" olursa geri iade yapılamamaktadır.


• +18, adult, iddaa kupon satış hesabı yada yasa dışı kumar vb. hesaplara üye çekimi yasaktır.


• Sistem üzerinden geçilen siparişlerin başlama süresi sistemsel yoğunluğa göre değişebilir , ertelenebilir, uzatılabilir.


• Sisteme giren bakiye kesinlikle iade edilmemektedir lakin bizimle bir hizmet konusunda anlaştığımızda o hizmet problem yaşayıp kaldırılırsa iade yapılmaktadır.


• Siparişinizi verdikten sonra hesap, gönderi vs. ID'lerini değiştirmeyin, gizlemeyin ve sipariş tamamlanmadan başka yerden çekim yapmayınız.


• Bu hususlara dikkat etmezseniz yaşanacak durumlardan dolayı sorumluluk bize ait değildir.


Sistemimize kayıt olup sipariş vermiş olan herkes bu kuralları kabul etmiş olur ve herhangi bir aksaklıkta şikayetçi olamaz ve hak talep edemezler.


ovksmm.com bildirimde bulunmaksızın yukarıdaki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.